closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

8

9

6 IJanuari Jozi xavier dos Santos, Kap„t van het particuliere Portu„

„geesche schip S„t Antonio e Bom successo groot 30„ Lasten

gemonteerd met 14 kanons en bemant met 139 koppen, in

16. dagen van Macao alhier aangelaend de wil hebbende

na Bengalen geeft voor zijn

lading aan

ƒ500: pik spiauver

24. kissen met Caneel

194 kisten met porcelijn

29 halve leggers Atrak

113

Cainfer

4. Huaten Roode wijn.

140

the

4 _o

witte

84. Kansy suyker

Simao de Araujo e Roza Kap„t van het particuliere

Portugeesche schip P„r Pedroe S„r Toao groot 30 lasten gemon„

„veerd met 12 kanons, en bemant met 100 koppen, en

Aragen van Macao alhier aangeland, de wel hebbende

na soa geeft voor zyn laading aan

150 pik Campher

890. piks Spiauter

400 poeder suijker 400 kisten tuwe zijde

300 kandin _o

400 kisten thee

Ioaquim Carneere Machado, Kan„t van het par„

ticuliere portugeesche schip N„r S„r de Amparo e

Almas Santos groot 30 lasten gemonteerd met 16

Kanons en bemant met 166 koppen, en 20 dagen van

Macao alhier aangeland, de wil hebbende over soa na sourat„

„ta geeft voor zijn Lading

aan

2200.. pik: spiauter

100. pik thee

476 kisten reuwe zijde

1480. bondel porcelijn

383 Camfer

600 pik poeder zuijker

200

Eaneel

800 Alkijn

400 prik Kandij suijker

Palthazar Manorl de Almeedakapt van

der particuleere portugeesche Snauw N„r S=r Agoo de

Lupe groot 20 lasten gemonteerd met 6 kanonsen bemant

met 50 koppen, in 18 dagen van Macas alhier aan

geland

den