closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een

19

13

9

9 Januari

135

„land, de wil hebbende na Bengalen geeft voor zijn lading aan

200 kisten diverse Porcelin 50.— pik„r Samper

kisten arde en wette wyn

270 Ttee

890 Corg„s ijzere pannen 250 pik. Candij suijker

Felix Rangel Kapt van de parviculiere Podtugeesche Snuuw

A„o P„r de Resgate groot 20 ladten gemonteerd met 8 kanons

en bemant met 70 koppen, en 18 dagen van Meuro alhier aan„

„geland, de wil hebbende na Bengalen geeft voor zijn lading

aan

1700. pik spiauter„ 100. kisten Camfer 554 pik Aluin

200 kisten Poveelijn, 100 thee„

Joaquim Ioseph, Vasques, Kap„t van het particuliere Por„

Jugeesche schip S„t Ioan Nepomuceno, groot 30 lasten gemon„

„kerd met 6. Kanons, en bemant met 80 koppen en 19 dagen

van Macao alhier aangland, de wil hebbende na de kust Mal„

labaar, en na Bengalen geeft voor zyn lading aan

50.- kisten ruuwe zijde

100 pik= Camfer en

200. pik:n Cantij suijker

150 _ -

thee

_o

200

Spiaarster

300 kesten Poreelijn

Idag, de Toncecae Campos, Kap„t van de parkculiere

Portugeesche Sloep, S„t Pita en Luisa Tareza, groot is las„

„ten gemonteerd met 6 Kanous en bemant met 36 koppen

en 30 dagen van Macao over Riouw alhier aangelaend de

wel hebbende na Atchien, en na de Kust Cormandeel geeft

voor zyn laading aan

180. pik: Candij suijker, 15.— kisten thee

200.- Aluijn

30.

Norgelijn en

Dzijde

Ioze Michiel Kap„t van de particuliere Pottugeeshe„

Snauw, N„e S=r do Kozairo, eDeligentia, groot 28. lasten

gemonteerd met 4 kannns en bemant met 50 kien, in 30

dagen van Maias ovver Riouw alhier aangeland, de wil heb„

„bende na Bengaalen geeft voor zijn lading aan

100. pic„s Candij zuijker, 400- pik Speouver

450 pik