closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

6

Amat Maleijer woonagtig alhier per een pantjalling Groot

den 2 Januari

omtrent 2o lasten gemonteerd met 10 ranttakken, 3 snap„

„haanen en bemant met 10 Koppen vertrekt heden over Pa„

„lembang na Sainarang, vervoerd van heer

200 pik An suijm, 50.– pik Amballo en 2 pik vischlanden

Hadje Osma Maleijer woonagtig alhier peres een berlo ba„

3

„mant met 9 koppen vertrekt heeden na Prouw vervoerd van

hier

35 pik= Amballo, 6: Jik visch landen en 2 Corg: :Dekzens

3

Sakier Abdul Ragman, Malaijer woonagtig tot Siac, per

een balo bemant met 7 koppen, den 25 December â p„s van zijn

woonplaats heer gearriveerd, vertrekt heeden weder na derwaarts vervoerd

van hier.

4. Corg„s boegineese kleedjes.

Manasako, boegenees, wonagtig tot Riouw per een baloge„

„monteerd met 2 rantakken, 8e snaphaanen, en bemant met 12

koppen, den 27 December a: p.s van zijn woonplaats heer gearri

„reerd, vertrektheeden weder na derwaarts vervoerd van hier

20.- Corg„s Diverse Kust Leijwaaten

Tgoa Pho, Chineesek woonagtig alhier per een balo bemant met

5 koppen, vertrekt heden na Siae sonder ladings

7:

Tjoa konko Chinees woonagtig tot siae per een banting Ge„

„monteerd met 2 rantakken en bemant met 5 koppen vertrekt

heeden na Siac sonder lading

Toa konko Chinees woonagtig tot Siai per een bunting ge„

„monteerd met 2 rantakken en bemant met 6 Koppen

den 24 December van zin woon plaats hier gearriveerd ver„

„ertrektheeden weder na derwaarts, vervoerd van hier

10: pik, amballo en 2 krang„s Iav„n tabak

PE kie, Chinees woonagtig tot Siac per een bals lemt

met 5 Koppen den 24 December a„o p„o van Zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts

vervoerd