closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met 6 koppen den 28 December a„o p„o van zyn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heeden weder na derwaarts vervoere

van hier

10.- pik„s gamber

Keijang zout

440 kranj. Jav tobak 2. Corg=s yzere pannen

3. boegineese kleedjes

den 13 Januari

Poettig, Maleijer woonagtig tot Pira per een bulo gemonteerd

met 2 rantakken, 5 snaphaanen en bemant met 5 koppen

den 28 December a„o p„o van zijn woonplaats hier gearri„

„veerd vertrekt heden na derwaarts vervoerd van hier

172„ koijang Zout, 20 Kan j„n tav Tobak en 9. pikeam„

ber

14

kanda Momin; Maleijer woonagtig alhier per een be

„lo bemant met 8 koppen vertrekt heden na Pera ver„

„voerd van hier

koijang zout, 15.- pik„s gamber, 6. kranj„ Javasche tobak

Mamat, Maleijer woonagtig tot Salanghoor per een buu„

14

„ting gemonteerd met 4 rantakken 6 snaphaanen en

bemant met 14 koppen, den 28 December à p„s van

Salanghoor hier gearriveerd, vertrekt heden na Da

vervoerd, van hier

2 koijangs zout 40.- krang„s Jav„ tobak, 20 pik gamber

14

Sleman, boeginees woonagtig tot Riouw per een pado„

„wakang gemonteerd met 4. tantakken en bemant met

28 koppen, den 11 deeser van Salanghoor heer gearriveerd

vertrekt heden na Riouw vervoerd niets van hier

14

Tiemang, boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang gemonteerd

met 2 kanons 10 rantakken en bemant met 25 koppen, den 11 deeser

van Salanghoor hier gearriveerd vertrekt heden na Riouw ver„

voerd niets van hier

15

Thomome boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakane

gemonteerd met 4 rantakken en bemant met 30. koppen

den 11 deeser van Salanghoor hier gearriveerd vertrekt heeden

na Riouw vervoerd niets van hier

den 15

4

n

den 1: