closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

4

140

den 15 Janu arie Tombong, boeginees woonagtig tot Riouw per een padowakang

gemondeerd met 3 rantakken, en bemant met 22 Komen den 4

deezer van Salanghoor hier gearriveerd, vertrekt heeden na Prouw

dewoord niets van hier

15

Sale, boeginees, woonagtig tot Riouw per een padowakang ge„

„monteerd met 2 rantakken 9 snaphaanen en bemant

met 12 koppen den 11 deeser van Salangehoor hier gearriveerd

vertrekt heden na Riouw vervoerd niets van hier

A Jam boeginees woonagtig tot Riouw per een kakap ge

15

monteerd met 3 rantakken s snaphaanen en bemant

met 8 koppen, den 12 deeser van Salanghoor hier gearriveerd

vertrekt heden na Riouw vervoerd niets van hier

Abdul Rakeep, Maleijer woonagtig alhier per een kakap

16

gemonteerd met 3 rantakken 4 snaphaanen en bem„

met 6 koppen vertrekt heden na Siae sonder laading

16

Le. freo, boeginees woonagtig tot Riouw per een Kakapge

„monteerd met 5 kantakken 10. snaphaanen en be

mant met 14 koppen, den 4 deeser van zijn woonplaats

hier gearriveerd vertrekt heden na Salanghoor vervoerd

van hier

4 Corg„s diverse kust lijwaaten, en 4 pik=s poeder suijker

den 16

Sie Hadje, Malaijer woonagtig tot salang hoor Siac per

een balo bemant met 4 koppen, den 4 deeser van zijn woon„

plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts

sonder laading

17

Baroes, Maleijer woonagtig tot Siae zendeling van den

Degens van Rakkan Zaid Oemar, per een pantjajap

bem„t met 23 koppen den 28 fb„r a p„o van zyn woon„

plaats hier gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts

meede neemende den brief van den wel Ed: Gestr: Heer

Gouverneur