closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

den

18

20

20

21

17

Gouverneur voor den Regent Zald bemar vervoerende van hier

50: - pik Amballo en 33. Corn„s olifants Linnen geb

Jaman

Mira Lebe Malim Moor woonagtig te Nagapatnum

per de Bregantijn gen„t Cadeer tama Sienjam Porewee

groot omtrent 100 lasten gemonteerd met 4 Canons, en

bemant met 27 Kompen vertrekt heden over Achien na

Tranquebaar vervoerd van hier

27 krany: kandij zuijker, 6 koijangs Cadjang en

15 pik Mluijn

Tje Sieng; Chinees wooningten tot salanghoor per een

pantjalling gemonteerd met 6 rantakken en bemant met

6 Koppen, den 2 deeser van zijn woonplaats hier gearri„

„weerd vertrekt heden weder na derwaards vervoerd van hier

2 pik: rieuwe zijde 4. koijangs zout, en 11.– pik landij, suuij„

„ker

10 Tamber

9. brg:s Jav„ Iobak

Mlagtong, Maleijer woonagtig tot Batoebara per een balo

gemonteerd met 2. ranvakken 8 snaphaanen en bem„t

met, 8 koppen den 27 December a„o p„o van zijn woonplaat,s

hier gearriveerd vertrekt heden na Pera vervoerd van hier

700- gants zout

pit gamber

20.- Kranj, Jav tobak

kaltiep, Maleijer woonagtig tot Assahan per een banting

gemonteerd met 2 rantakken, 4. snaplaanen en bem„t

met 10 koppen den 27 December a„o p„r van zijn woon„

„plaats hier gearriveerd vertrekt heeden na Pera ver„

„voerd van hier

8 Koijangs zout, 30. - krang„s Iav„ tobak

5.– pikols gamber

Roboea, Alchiender woonagtig tot Atchien per een

pantjalling gemonteerd met 5 lantakken en bem:t met 10

koppen den 19 December a p„o van zijn woonplaats hier

gearriveerd vertrekt heden weder na derwaarts vervoerd van

hier

9

der