closeTerug naar inventaris

Transcriptie

omngan Belastengenen Vergoedingen

ƒ 12:7:8: ter vergoeding op gelegd aan den huijsvrouw van den Capitain Stephanus

1

de wed=e Sluijter rd=s 40:

en de wed=e Clarisse rd=s 75:

voor ’t minder rendeerende der bedorven Lijwaten zijn de scheeps overheeden belast„

en dezelve met hun versoek om ontheffing aan H H: Ed:s gerenvoseert

de overheeden van ’t schip ’t Buijten Leeven en scheepje de Jonge orangeboom voor

’t minder uijtgeleeverde belast.

en voor ’t meerdere gecrediteert

Waar voor de overheeden van ’t Buijten Leeven zijn gespecificeert

Een verklaring van dien Bodem gaat over

1150: lb: kruijt daar meede nat aangebragt in zee geworpen.

het hen ten goede gebragt aangehaald.

zoo mede het geene de overheeden van de Jonge ovangeboom ten laste is

gebragt

die met hun versoek worden over geweesen

Bannelingen

voor het gunstig ontslag der 7: gebanne Javan en dankgezegt

dezelve excepto Nollo de wongso waren over

Paulus Kaja

Anthonij waraijl

en twee Jnlanders van Poorto zijn na bouvo gebannen

dog drie die na de Hoofdplaats stonden versonden te worden zijn g'echapeert.

en twee andere overleeden

twee van ’t gevolg van jman Sarassa gaan over

6.

84:

85:

86:

87:

08:

89

90:

262:

263:

264:

265:

266:

267: