closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Bannelingen

vervolg van

met versoek dat deselve advitam mogen verbannen worden

Een Jnlander van Bonoa is ontvlugt

de Eijst der Bannelingen word onder de Bijlagen geoegd

Correspondentien.

de Correspondentie met de nabuurige Gouvernementen onderhouden.

de gewisselde brieven over

Een opgevist ijzer Een stukje na Banda te rug sonder

het schip de vriendschap al daar aangekoomen.

die Ministers kennis gegeeven van de aankomst van ’t schip de Zilvere Leeuw

te Bouro

de ordres aan de overheeden van dien Bodem gegeeven zijn bij de brie„

ven te vinden

die overgaan

de Copia factuuren en andere Papieren na Banda gezonden

van Maccasser heeft men de preliminaire vreedens Articulen erlangd

die Ministers hebben andermaal versogt om de geroofde Lanettereesen

te regt te brengen

’t welk door de fourberijen van den bandas burger Fedder te keffing

verhindert is

van Java heeft men schrijvens erlangt

het antwoord daar op en nevens den provisioneelen Eijsch overgezonden

Dienaaren

den Heer Gouverneur de Bock g’arriveert en voorgesteld.

§

267:

268:

269:

104:

105:

106:

107:

108:

109:

110:

111:

1: