closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dienaaren

vervolg van

met de gen

oone plegtigheeden

den Heer afgaand Gouverneur betuijgd zijne dank erkenten is voor ’t honnorabel

ontslag

en aan alle de scheepelingen van dien bodem mitsgaders die van de Jonge

orangeboom 2: maanden gagie

het bestaan voor de Dienaaren is Sober

en hier kan niets bij der hand genoomen worden dat een stuk brood op leevert

de noodzakelijkheid tot aanhouding der recruten vertoond

voor de toezending van 20: Europeese Militairen dank gezegt

van dezelve is er een te Samarang overleeden

men versoekt om met nog eenige Militairen en Zeevaarende bedagt te

moge worden

de noodzakelijkheid van het getal dienaaren tot 1300: koppen word

beschreeven

omtrent de remarque op het getal der zeevaarende refereert men zig aant

overgaande Berigt van den Eq: opz:t kulk

de gezondheid deezer plaatse word toegestemd dog daar van Manipa

uijtgezondert

voor en van wegen de begunstigde Dienaaren dank gezegd.

den vaandrig Borgquits doet zulks ook over zijn verlossing

op de aanmoediging der Ambagtslieden is men bedagt

dog van den M=r knegt der Grofsmeeden Fink zag men zig gaare ontslagen

de in dienst aangenoome aangeteekent

zo meede de uijt den dienst gestelde

vijff corporaals tot zergeanten bevordert

den zergeant van der werff vaard per de Batavier over

den zergeant P: B: Stephanus C: S: gepermitteerd bij hun vader na Java

over te gaan

1

7

12:

32:

55.

235

236:

237:

238:

239.

240

241.

242:

243:

244:

245

246:

242:

1: