closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Domainen

op het accressement der domainen zal men steeds bedagt zijn.

Eijsch

Den Provisioneelen Eijsch g’insereert

om een gunstige voldoening aan dezelve versogt

de orire tot de vroegtijdige opgaave der benoodigtheeden van Java zal

men in observantie houden

Den Eijs van Rijst niet vermindert worden

dog men zal het mogelijke betragten

de Particuliere Handelaars verswakken

en voor dezelve word een gunstige intercessie bij den Edele Heer Javas

Gouverneur versogt

voor de voldoening aan den Eijsch word bedankt

en het ontfangene genoteert

voor het verschoonen op vragt van Rijst dank gezegt

met Ambagtslieden hoopt men bij ontset gunstig bedagt te zullen

worden

Extirpatien

De Extirpatien &=a worden bij deese voor Jaarse Advisen verhandelt

Fortificatienen Gebouwen

van het goed en duursaam Jnlands hout zal gebruijk gemaakt worden

van het emploij gaat een Berigt over

8

8

51:

92:

93:

94:

95:

96:

97:

98:

40

21:

3:

4:

5.