closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77:

78:

79:

206:

28:

20:

71

72:

73:

74:

5.

40

6:

vervolg van Noducten

waar omtrent men de sositive beveelen H: H: Ed=s solliceteert.

en de keuse wat in deesen het swaarste weegt aan Hoog dezelver

dispositie overlaat

de reeden der gestatueerde straf op het berooven van Note Boomen beschreeven

Den fiscaal is gelaast met meerder nadruk tegen dat kwaad te maken

De door H: H: Ed=s aangemerkte noodzakelijkheid om de Nagul Boomen

op het bepaald getal te brengen word g'avoueert

dog Hoogst dezelve het nevenstaande daar omtrent in consideratie

gegeeven

De Inkomsten der Nagulen moet onder veele duijsende menschin verdeelt

worden

het bestaan voor de Dienaaren is sober

en hier kan niets bij der hand genoomen worden dat een stuk brood opleevert„

replicq nopens de omvelling van Nagul boomen.

het bij Besogne van 30: Maart en Advisen van 4. Junij A=o p=o beschree„

„ven word geciteert

reeden waarom A=o p=o geen melding van uijtroeijing is gedaan

het Nagul gewas heeft de calcilatie opgaave weijnig gesurpasseert

en bestaat in 443550: Bhaaren

den inschuur werd vertoond

uijt de ingekoome Rapporten

en het overwigt bedraagt 2 550: Bh:

De Negorijen zijn naden in schuur gevisiteert

voor Jaarse

De Extirpatien &=a worden bij deese Advisen verhandelt

de eerste worden beschreeven.

en Gespecificeert

de uijtgeroeijde Patanamangs zijn ook daar onder gereekent

omtrent de Extirpatien zijn, ’t Saparouas Hoofd Beth eenige bevee„

len gesteld.

5

12

28:

—:

29:

30:

31.

32:

34:

35:

36.

37:

39:

40:

41:

42

43: