closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§

vervolg van Producten

en nopens dit articul zal men meer dan voyt bedogt zijn

den staat der Nagul Boomen word bij een samentrekking vertoond

Particuliere vaart en Handel

voor de voorjaarige de particuliere Handelaars toegestaan nee„

„drig bedankt

Mitstagterblijven van twee Chialoupen is men hier schraal van rijst

voorsien

dat graan reeds tot 85: en 90: rd=s in prijs gereesen:

de visitatie van particuliere vaartuijgen g’observeerd

den hier vervallen chinees kokieko permissie verleend om zijn Lading

te breeken.

gelijk meede den Ternaats oud Burger Capit: Licut: F: Landauw

de vertooning der Particuliere vaartuijgen word voor ’t najaar geresenveert„

onder bedeeling dat het gering getal van seeven stuks een akelig vooruijtsigt

Patriase Extract

Jnsertie van het beantwoorde Patrias Extract

Maccaten en Billetten

tegen t aan houden van Morritten een Placcaat g’emaneert

dat van H: H: Ed=s wegens de bepaalde tijd tot ’t innen van Boekhouder & c=a

gerenoveert.

44:

45:

113

114:

115.

116:

117:

233:

234:

6: