closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vnagren Seld: Laaken

het geen er buijten de afbetaling der Nagulen abso tut benoodigt is.

genooteerd

en men heeft 50000: rd=s zonder agio genegotieert.

mitsg=s een uijt Banda getrocken wissel voldaan

daar en tegen 500: rd=s van de Diaconij g'accepteert

de op wissel g’accepteerde penningen worden genoteert

met versoek om aan de houders der origineele voldaan te worden

de dupplicaat wissel brieven gaan over

zoo meede de Rapporten der groote in kleijne Geld Cassas

suarnisoen of Militairen

de Militairen zijn in den wapen handel g’oeffent

de opgave van ’t kostende der Montheerings en wat daar toe

benoodigt, is den Majoor Schneider gedemandeert

het daar van gedient Rapport gaat over

de toegelegde Emolumenten aan den Majoor schneider zijn hem

van den dag der overgave van ’t Guarnisoen onder Cautie

de restituende geaccordeert

de Emolumenten voor een Majoor hier geen voorleeden

dog van

te vinden zijnde

zijn hem die van een secunde onder approbatie toegelegd

Gegagieerdens

van de gegagieerdens eenige overleeden

en ’t getal met eenige vermeerdert

die alle de continuatie hunner rustgagie versoeken

5

58:

59:

60:

61:

65:

66:

189:

190:

191:

261: