closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hongis en Expeditie Sogt

van de verrigte Hongij en Expeditie togt word verslag gedaan

den bandas burger Fedder is oor zaak dat den gewenschten uijtslag

niet is berijkt

Caricque niet aangedaan

op Manipa heeft men aangeweest ter inneeming der Ammunitie goederen

voor Sawaaij

en de reijs langs cerams noord Cust vervolgd:

te kawa alles in vreede

te Nonialij door den Capitain Sanirij Penakahoe diverse

onlusten aangeregt

welke met twee zijner complice in arrest hier is gebragt

insteede van Denakahoe is eenen sanie aangesteld

quimelaha spion van Noekoe en meede plegtige aan zekere moord

is onthoofd

de Alfoeren hebben vreugde betuigd over de apprehensie van Penakahor

zo meede op Maloang

de verdere meede plegtige van zeekeren moord van Lissabatta gevlugt„

die negorij heeft men moeten verschoonen

welkers bewoonders gelast zijn zig op hun oude woonplaats of te

kelang weeder te zetten

die van Saleman zijn in submissie gekoomen

zo ook die van Dasanea en Hatoewe

de door den Arthillerij strek afgestoke Post te sawaij is voltooija

aldaar heeft men geduurende dat werk een Pantjalling op brandwagt

gelaten.

den Posthouder schuts bevind zig in een goed postuur

Hatiling door de bewoonders verlaaten

de voorgenomene overrompeling van Mixoal verijdelt

door het niet op dagen van den orangkaij quaus C: S:

8

141:

142:

143:

143:

144:

145:

146:

—:

147:

148:

149.

150

151:

152:

153:

154