closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Requesten

Eenige Requesten gaan over

Scheepen en Vaartuijgen

Het schip de vriendschaplaat op Banda gekoomen

en de zilvere Leeuw na veel sukkelens te Bouro vervallen

ordre aan de overheeden gegeeven

dien kiel niet binnen de Ambonse Baaijte brengen geweest zijnde

zal te Bouro gelost worden.

om voor ’t eindigen der oostmousson van daar te vertrekken

de gebreeken aan het Buijten Leeven best doenlijkst verholpen

zoo meede die aan ’t scheepje de Jonge orangeboom

aan ’t welk eenige verstrekking is gedaan

de Rapporten der visitatie en dieptreeding &=a van beide die Bo„

„dens gaan over

en ook eene der gesteldheid van de Pantjalling de vriendschap

die hegt sterk en van dienst is

Musg=s een der vrakke situatie van de Chialoup de Batavier

die hier niet kan worden vertimmeert

en daar om na Batavia overgaat

de drie toegezonde schuijten zijn te Java vertrekt

en werden Batavia te rug gereekent

Een schuijt en drie follen van Java herwaards gezonden

de eerste met twee jollen hier ontfangen

van de laatste is er een per de f=o orangeboom verlooren en daar

na weeder gevanden

de scheepen zullen met de grootste klip steenen beballast worden

aan 26: Javanen van ’t Buijten Leeven is voor 8: maanden randcoen verstrekt.

1

271:

7:

10:

11:

12:

—.

8:

9: