closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan Scheepen en Vaartuijren

en aan alle de scheepelingen van dien bodem mitsg=s die van de J=o

5

orangeboom 2: maanden gagie

laatstgem: Bodem is ontlost en na Banjermassing gedepecheert.

Een verantwoording en nader adres door den secret=s Bourghelles gedient„

nopens ’t verstrekte aan ’t schip den Tempel te Bouro

welke neevens nog eenige Papieren in een aparte Bondel over

gaan

omtrent welke H: H: Ed=s gunst word g’imploreert

de Lading van ’t Buijten Leeven heeft bederf bekoomen.

en op die van de Panth: de vriendschap is te kort uijtgeleevert

de scheeps overheeden zullen voortaan voor de te min uijtgeleeverde

houtwerken belast worden.

voor de minwigte der Nagulen konnen hier geen reeden uijgedaagt

worden

remarques op dit suject gemaakt

over welke men H: H: Ed=s welduijding bid

Lading van ’t schiep 'T Buijten Leeven

waar meede dien Bodem nevens de Heer afgaand Gouverneur reijs vordert„

omtrent de over uijtgeleeverde goederen voor de scheeps overheeden werd

elucidatie verzogt

Soldij Boeken

de afreekeningen der in A=o p=o en dit Jaar aangekoomene Militairen

zijn niet ontfangen

de daar uijt te ontslaane gevolgen en bedenking gegeeven en hier over geklaagd

12.

13:

14:

15.

16

17

18.

19:

23:

91:

99