closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

13:

14:

15.

2

1

18.

10

„melgamn Soldi Boeken

ondertoezending van eenige gedrukte Actens

over ’t besluijt tot de vertrekking van volle gagie word vergeeving ver„

sogt

het Berigt van ’t opperhoofd van ’t soldij comptoir ontfangen.

met de ordre tot voorkooming van Abuijsen

de aan de Militairen te veel verstrekte gagie zal in gedient werden

specifica bij een berigt aangetoond in hoe verre zulx onmogelijk is„

voor de toeschikking van gvoorm: berigt dank gezegt

van ’t zelve Copia aan de soldij bediendens ter narigt gegeeven

welkers gedient berigt overgaat

de soldij geconfronteert

het meerder saldo te quaad aan A=o p=o word met de reeden van

dien genoteert.

waar omtrent men zig gedraagt aan de resol:

aan den soldij Boekhouder is wegens de fugative een ordre gegeeven

Verhoop

Omtrent den verkoop van Lijwaten &=a refereert men zig aan de g'in„

„sereerde Rendementen

en de reedenen der verkoop van snaphanen beschreeven

Banda is met 100: lb: Nagul gerieft

NemalPatien

van vreemd Natien val niets te bedeelen

1

16

99

100

101

102:

103.

26.

27:

38:

112: