closeTerug naar inventaris

Transcriptie

agor Bosschen

den af of toeneemen der winsten uijt de zagoe Bosschenhangt

1

of van een schraal of ruijme rijst markt

tot de uijtbreijding derzelve word niets onbezogt gelaten

568: boomen door een swaare storm vernield.

het Rendement word voor de najaars Advisen gereserveert.

48:

49:

50: