closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

Batavia

Aan Zijne Hoog Edelheid.

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren Heere,

M: Willem Arnold Alting,

Gouverneur Generaal

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raden van Nederlands Jndie.

Hoog Edelen Gestrengen Groot

Agtbaaren Heere en

Wel Edele Gestrenge Heeren!

P:r het SchipT Buijten Lel„

„ven en de Chialoup de

Batavier

§1: Mits het vertrek van het schip ’t Buijten Leeven, den

Inleijding

tijd weeder daar zijnde, om uw Hoog Edelens eerbiedig ver„

slag te doen van onse bestellinge en de voorgekoomene zaaken

en den dienst; zoo zullen wij voor af schuldpligtig no„

„teeren, het behoude arivement op den 10: Februarij J: E: van

den Heer aankoomende Gouverneur Adriaan de

Den Heer Gouverneur de Bock

g'arriveert en voorgesteld

Bock, welke op den 2: Maij alhier in ’t Caracter van Gouverneur

en Directeur deezer Provintie den Welke is voorgesteld, ge„

„lijk den 20: dier maand op de respective Buijten Comptoire

mede