closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Een ge„

an

uw wel Edele Hoog Agtb: gelieven g’Clucideer

te zijn, dat de alphoeren in het gebergte op Ce

„rams Cust, hun geleegerd houden, en van daa„

om lieff off leet na Elders over zee zig niet

laaten vervoeren, alleen bij een goede be„

handeling, daar ter Custe schoon ook wijd

afgeleegen de Ecomp=e wel van dienst wil„

lende zijn, wanneer haar oracul het niet

afkeurd, zonder met welke te raaden te

gaan, zij niets doen nog onderneemen en

dan haar grootste geluck en roem daar in

stellende, dat zveele koppen snellen, Schoon

niet voor de vuijst maar als steelender wijs,

waarlijk nog dikwijls daar in nog vrinc

nog vijand ontziende, Eene woeste Na

„tie dierveel teegens die in Ternaaten dif„

„fereeren en teegens Een Europeese vijand

niet aan te voeren zijn off staan sullen, ten

andere van geen disciplene wil„

„lende weeten, waarom men dan

ook die bergboeren daar gelale heeft.

20

pperceeren stellen ons daar omtrent ge„

„rust.

Dan het verwondert ons in der

Minesters brieven geene mel„

ding gemaakt te vinden van

de Alsoeren welke in den Jaare

1779: met vreugt zijn geemplo„

„ijeerd geweest tot kastijding van

eenige zich aan morschan„

„del in specerijen Schuldig ge„

„maakt hebbende Negorijen

en van welke lieden dus ook

in deese tijd mogelijk een niet

„tig gebruik zoude te maa

ken geweest zijn.

1:8: wij