closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dat bij het accres der Noten gewassen de Jnsaam van de

Foelij te gelijk toeneemt is niet meer aan een Natuur

„lijk gevolg dog daar den Gouverneur in den tijd van

twre en dertig jaaren dat bij deere gehad heeft in den

dienst van uw Hoog Ed:s groot Agtb: te zijn, nog wim„

„mer gehoord heeft dat de Comp: met de Foelij over„

kropt is geraakt, maar veel eer nu en dan in den ver„

tier te kort is geschooten, zo is dan dit de grond van

zijn sustinue geweest.

Haar Hoog Edelens hebbe op 's' Gouverneurs voorstel d:

Hoog derselver apparte brieff van 18: xber: 1783: de croote boomer

gelieve te bepaalen op 10000. stux met versekering aan den Jn„

„lander dat gem: Nummer altoos buijten de Extirpatie, en zif in het

rustig bezit soude blijven, waar van een acte van accord

is aangegaan onder dato 10: Junij A„o pass=o, zo men hoopt

neevens de verdere beschrijving uw Hoog Ed:s groot

Agtb: reets ten genoegen getorden.

eens een overvloet van Noten door de

aanplantingen soo hier als op Banda

was, zulks wynig nadeel zoude doen

maar het voordeel op de foulij dien

last wel zoude goedmaken uE: mee„

„wen echter dat die suppositie niet doo„

gaat om dat ./. soo als uE: zich bij se„

creete brief van 20: December uitdruk

ken ./. bij het accresceeren der no„

ten gewasschen de in

zaam van foulij mee„

„de accresseert.

Maar verre dat de Pouverneur van

Teuren van die stelling onkundig zou

„de geweest zin is dezelve Juist naar

onse geaagten de grond van zijn ge„

„sustineerde, alsoo het die vermeer„

„derde inzaam is, die hij meende

en soo wij begrijpen, te recht, dat

voor de Ompagnie voordeelig zou

„de zijn.

Wij zullen inmiddels uE: na„

„dere dispositie moeten af wag„

ten of uE: de aanplanting

van notenboomen het op Am„

„bon tot eene bepaalde quar„

„titeit nodig reekenen en Toe

Jal

IG0

„re

mer

der

aar

Jatij

nieta

egter

Va

den

ham

mit

wel

zee

koe„

te soe