closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 24

§ 25:

d:s Scharff na de Hoofplaats beroepen zijnde is weeder

tot plaats vulling dit heen gekomen D:s Prije die

ijverig bezig is in het aanleeren der Maleide Taal er„

neevens zijn collegi Inetlagen de roem verdienen

van getrouwe arbeiders te zijn in 's Heeren wijn„

gaard, wordende van groot tot kleen g'agten bemin

door Haare stigtelijke Leer, Leeven en wandel

25

noodsakelijkheid om in deeze met ve„

„reende kragten meede te werken tot

verligting van die zwaare lasten waar

onder de Maatschappij gebrkt gaat.

en dat uE: als eerlievende Dienaaren

alles zullen in ’t werk stellen om die

menage soo ter hooftplaats als op

alle andere comptoiren te betragten

en aan te beveelen uwe gevoeligheid

tonende aan de zulke welke daer

en niet met de behoorlijke ijveren

attentie te werk gaan,

Wij hebben de geleegendheid van het

aller eerste Comptoir niet willen la„

„ten voor bij gaan sonder UE: op ditpo„

„ict te onderhouden en considereeren

het zelve als op elke materie herhaald.

Met een aller bijsonderst genoegen

ontwaarden wij den ijver en bekwaam

heeden van de beijde Predicanten

Scharf en Snethlage en hunne

vorderingen in de maleijdsche

tael en wi wenschen dus dat dee„

ze gemeente die solange van een

gekwaam Leerur is verstoken

geweest, eens weeder moge worden.

opgebeurt

23

13