closeTerug naar inventaris

Transcriptie

id

28

van eenige geringe defecten laten repareeren en aan het

aan ’t welk eenige vertrekking is selve doen verstrekken eenige medicamenten, 2. Com„

gedaan.

„passen, 2: half uur glaasen, en insteede van desselfs Jol

een bequaame schuijt; bevrijmoedigende ons de Be„

rigten van de visitatie en dieptreeding dier beide schel„

de Rapporten der visitatie en die p=

„treeding &=a van beide die Bodems

„pen bij arrivement alhier, de stilagie der laadin„

gaan over

„gen, de dieptreeding en visitatie bij vertreken no„

„pens de behandeling der Javaanse en Chineese zee„

„vaarende, mitsg=s wegens de afmattingen waa„

„tering van Het Buijten Leeven in eerbied onder

de bijlagen deeses te presenteeren; zo wel als Een

Rapport van de visitatie en gesteldheid van de

Pantjalling de vriendschap, ons door uw Hoog

en ook eene der gesteldheid van de

Pantjalling de vriendschap die hefft,

Edelens gunstige dispositie van Java geworden, en voor

sterk en van dienst is.-

welkers toesending wij onse erkenten is betuijgen; zijn„

„de dit een hegt en steevig vaartuijg, volkoomen van

mitsg=s een der vrakke stuagie van de dienst in deese provintie, nog Een ander Berigt aan„

Chialoup de Batavier

„duijdende de slegte Tituatie van de Chialoup de

Batavier, welke mits het gebrek aan hout hier niet

te vertimmeeren is, en ook niet zonder gevaar langer

die hier niet kan worden vertim„

„mert

kan aangehouden werden, waarom op den 19: Maart

J: L: besloten is, dat kieltje onder Convooij van ’t schip

’t Buijten Leeven, na Batavia te zenden, dog voor

en daarom na Batavia overgaat.

af, hebben wij aan het selve insteede van de oude ver„

„rotte zeijlen, nieuwe moeten verstrekken.

I= het schip ’t Buijten Leeven heeft het uw Hoog

§10:

Edelen behaagd, ons van de Hoofdplaats toe te sin„

„den drie schuijten, dogdelse zijn door de Javase

De drie toegezonde schuijten zijn te

Iava verstrekt

ministers