closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de lading van ’t Buijten Leven

heeft bederf bekomen.

en op die van de Pantj: de vriend

„sthap is te kort uijtgelevert

§. 17.

de scheeps overheeden zullen voor

taan voor de te men uijtgeleverd

houtwerken belast worden

§ 18:

voor de minwrgtia der Naguleen

konnen hier geen reeden uijtgedrag

worden

30

sterke leckagie bekomen, ’t welk oorsaak geweest

is van het bederf van diverse goederen, in sonderheid

Lijwaaten; dog dit naader zullende verhandelen on„

„der de Hoofdeelen van Belastingen en ver„

goedingen mitsg:s In en Afschrijvingen

noteeren wij verder, dat de Pantjalling de Driena„

„schap alhier te kort heeft uijtgeleeverd

180: kan olij van klappus en

13: Aard olij welke wij op winst en verlies

hebben doen afschrijven, alsoo de belegde verklaa„

„gen dicteerde, dat door het swaar werken van

het vaartuijg de balijs gesprongen zijn.

En het zij ons vergund Hoogst deselve te versee„

^in

keren, dat wij steets observantie zullen houden

de ordre, om de scheeps overheeden voor de te

min uijtgeleeveerd werdende houtwerken te

belasten, en ten deesen reguarde is het noodige

de Negotie bediendens aanbevolen;

Wijders neemen wij in eerbied de vrijheijd UW

Hoog Ed:s te betuijgen, dat wij buijten staat zijn eeni„

„ge reeden uijt denken, waar aan de gedurige te kort

kooming op de Ladingen Garioffel Nagulen, kan

of mag toegeschreeven werden; te deeser plaats is is

er geen schijn van mogelijkheijt voor, en hier om

hebben wij bij onse Besogne op den 26: maart

/:verwondert staande:/ weegens de te kort koming

van de scheepen ’t Buijten Leeven en de Both, /:t eerste

alhier

1