closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bedenkingen omtrent het Extirpeeren

van Nagulboomen

waar omtrend men de Positive beveelen

H: H: Ed=s Soliciteert.

en de keuse wat in deesen het swaarste

weegt aan Hoogst derselver dispositie

overlaat

§29

de reedenen der gestatueerde straf op

het berooren van Nooteboomen beschree„

„ven.

33

door de inneemenste middelen aan ons te verbinden,

en schoonde Jnlandsche onlusten door de Goede

maatregulen van den afgaande gebieder, in zoo

verre gedempt zijn, dragen wij egter nog al vrij

wat bedenking, dat die Rust, door de uijt te voeren

extirpatie over alle de Nagul districten haast

door gevaarlijke beweeginge zoude kunnen ge„

stoord en agtervolgt werden; waarom wij Hoogst

deselve eerbiedig soliciteeren om Positive bevee=

len, en eenige inschikkelijkheijd versoeken, voor

onse besorgdheijd, dewijle wij het voorsigtig

en raadsaam agte de keuse, wat het swaarste

in deesen moet weegen aan UW Hoog Edelens

wijser dispositie over te laten.

Het heeft UW Hoog Edelens behaagt geenge„

noegen te neemen in ons antwoord op de Perco„

„de bij § 53: in onse advisen van den 24: Junij A=o p=r

op de remarque der Heeren majores bij missive

van den 22: 9ber: 1782:, ten aansien der door ons

gestatueerde straffe, op het verboden emploij der onrijpe

Noote musschaaten, dog wij vinden ons verpligt Hoogst

deselve weegens deese gesustineerde onbegrijpelijkheijd eer=

„biedigte advanceeren, dat daar de Noote boomen in geen

gereguleerde omheijning de Thuijnen of Perken staan, maar

in opene velden, Bergen en valijen, verre van den an=

„deren verspreijd, het dus/ wanneer de Eijgenaars zelfs voor

hunne boomen geen meerder zorge besteeden:/ voor de Jus=

„tie dienaaren vrij beswaarlijk is, de berovers dier boomen

te