close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

22

zijnde van den insaam van

195

. h 128 550

het voorige Jaar alhier overgebleeven

53

Tt: 571:550

uijtmakende te saamen

Gelijk zulx in ’t breede voorkomt bij de gediende rappor

uijt de ingekeme Rapporten

„ten ter onser sitting van den 14: April 11: en 31: Maij, door

de gecommitteerdens en Administrateurs behoorlijk bEdigt,

en waar uijt nog blijkt, dat voor de Comp: een overwigt

en het overwigt bedraagt 2 4/50: Bh:

van Bh: 2 9/50: geprofiteerd is spruijtende uijt de Parra der

zakken, welke geheele quantiteijt in het schip ’t Buij„

ten Leeven is afgescheept en die den capitijn ter zee

den Capt: Dekker heeft d’' Lading

Pieter Dekker navolgens het genoteerde bij ons Re„

gariaffel Nagulen ten genoegen

ontfangen

solutie van heeden verklaard heeft, droog wel geconditio„

„neerd en met een ruijmen doorslag in zijn onderteekende

boodem uijt het Pakhuijs alhier ontfangen te hebben.

838.

De ministers in Banda van ons g’eijscht hebbende

Banda is met 100: lb: Nagulen gerieft

100: lb: Nagulen, hebben wij aan dat requisit voldaan on=

„der aanreekening van het kostende.

539

De Negorijen na den inschuur zo wel als Bosschen en

de Negorijen zijn na den inschuur

gebistteert.

huijsen gevisiteert zijnde, is in geene derselve eenige

verborgen

specerij bevonden:

540

Of: schoon de Eetirpatien ordinaire in

De Extirpatien &=a worden bij deese

voorjaarse advisen verhandelt.

het najaar verhandelt werden, zoo zal op de begeerte van

den eerst geteekende dit, en meer andere diergelijk hoofdeelen,

thans een taak zijn, bij deese onse submisse advisen.

wij

de eerste wi

en gesp.