closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N

38

hebben aanbevolen, dog dat niet teegenstaande zijn

568: boomen door een swaare stom p Caast gem: plaats door een swaare Storm 568: 600:

vernielt.

„men vernield, navolgens het genoteerde bij Besluijt

Van den 21: Januarij J: L:

§50.

Het rendement in een rondjaar, tot het najaar Surchee„

het rendement word voor de najaars

Advisen gereserveert.

„rende, gelieven UW Hoog Edelens zig: verseekert

te houden dat wij op het accressement der

§51

omainen steets zullen bedagt zijn, ge„

op het accressement der Dominen

zal men sleeds bedagt zijn

„lijk wij niet minder onse attentie gevestigt houden op de.

§ 52.

Agterstallen welke wij zoo spoedig

en op de agterstallen attentie vestigen

doenlijk door alle mogelijke middelen zullen trag=

„ten te vereevenen.

Wij hebben ten dien eijnde reeds ingevoert het voor„

§ 5„

zan en

over zulx Een Coltecte op

Feest dagen ingevoerd

„beelda dat op Banda en Ternaten plaats vind, na=

„mentlijk om op zon en feest dagen, bij het uijtgaan

der kerken; zoo van de Hollandse als Maleijdsche,

aan de deuren derselve, Diaconen met busschen te

plaatsen, tot den ontfanst der liefde giften, en wij

hebben onse Predicanten gelast de aanmoediging

van de Predikstoelen op een gevoeglijke wijse telkens

te doen en, te herhaalen; of dit nu wat zal opbrengen

welkers inkomst om de /m: in cas moet het gevolg van Tijd ontdekken; intusschen is

moet geteld en ten faveure der

door Ins de schikking gemaakt, dat Diaconen

agterstallen in genomen werden

om de drie maanden dese collectens in cas zullen

overbrengen, en den hoofd aEdministrateur dit bedra„

„gen