closeTerug naar inventaris

Transcriptie

va

45

en dezelve met hun versoek om ont„

zig bij Twee addressen deswegen beswaart vindende, ont„

„heffing aan H: H: Ed: gerenvojeert

heffing versogt, wij bieden UW Hoog Edelens deselve

onder de Bijlagen eerbiedig aan, en hebben hem de vrij„

heid vergund zijn belangen: bij Hoogst deselve in te bren„

„gen, terwijl wij vermeende niet anders te kunnen of mogen

handelen.

686:

Jnselvervoegen hebben wij op den 11: Maij de overhee„

de overheeden van ’t Schipt Buij„

den van ’t schip ’t Buijten Leeven en ’t scheepje de Jonge oran„

„ten Leeven en scheepje de Jonge orange

boom voor ’t minder uijtgeleeverde belas„t„ geboom doen belasten voor het na aftrek der gepermitteer„

„de precentos te min uijtgeleeverde, op hunne ladingen,

dog voor het over afgescheepte, zijn deselve operee„

en voor ’t meerdere gecrediteerd

kening van soldijen gecrediteert involgender voegen

587.

De scheeps overheeden van ’t Buijten Leeven zijn belast

waar voor de overheeden van ’t Buij„

ten Leeven belast zijn gespecificeert

Voor

1:¾: lb: geel kooper Lattoen

141:¾: spijkers in zoort

49:—. Waxkaarsen

320: afgetrapte Padij

62½: bruijnen ooker

15: lootwith

1150: Buskruijt

399: kan Theer

15: lb: Zeijlgaaren Fransen

12509 Rijst en alhoewel den Capitijn Dekker ons ver„

Een verklaaring van dien bodem gaat:s

„toond heeft een verklaring waar uijt Consteert dat

over

132: zakken met rijst en Padij of bij na 3¾: Coo„

„ijangs te samarang, soude verongelukt zijn,

hebben