closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de

§ 88

1150: lb: kruijt daar mede nataan„

gebragt in zee geworpen.

589

het hen ten goede gebragt aan

gehaald

890:

zo mede het geene de overheeden van

van de Jonge orangeboom ten laste is ge„

bragt.

hebben wij liever beslooten deselve uW Hoog Ede„

lens toe tesenden in aan Hoog dezelve de dispositie

over te laten dan teegens de ordres te handelen.

De 1150: lb: Buskruijt hebben wij door Twee Leeden on„

ser vergaadering in zee doen werpen

Daar teegens zijn de overheeden van gem: Bodem ten

goede gebragt

51: lb: Coffij boomen

3:¼ Thin bancas

17:½ Loot

4:½: Staal aan staaven

32: ijzer aan sloot platen

4: hoep ijzer

323½ ijzer aanstaaven

12: Pelper

34 2/3: Tarive Souratse

23¼ kan olijven olij

63: booter vriese

56¼: d„o Caabse

577½: Vlees

½: konings geel

menij

3:

7¼: kan: Traan Olij

25: maaten Smeekoolen en

125: lb: Cattoene gaaren Javaas

de overheeden van de jonge orangeboom

zijn

9

9

st

om

„des

wer