closeTerug naar inventaris

Transcriptie

G

ran

ter

52

„sonden zijn, weshalven wij genoodsaakt zijn ge„

„worden ter voorkooming van verdere gevolgen van

uw Hoog Edelens ordre aftewijken, die bij den

ontfangst derselve aanstonds executeerde dog nu

weeder hebben moeten intrekken.

5106

Wij hebben ontfangen het berigt van ’t opperhoofd

het Berigt van ’t opperhoofd van ’t sold„

comptoir ontfangen.

over het generaale soldij Comptoir, en tevens gesien

UW Hoog Edelens ordre de Soldij bediendens

tot menagement van abuijsen voorgeschreeven

met de ordre tot voorkooming van

Abuijsen

onder remarque, dat wij hier in de afbetaaling

der maand gelden aan de militairen in A=o ver„

„gangen met het schip t Buijten Leeven aange„

komen, abusivelijk gehandelt hebben; verders

de aan de Militairen te veel verstrekte„

gagie zal in gedient werden

beveelende, dat het te veel verstrekte door hun

weeder in gedient moet werden, en voor zoo verre

zulx door het overlijden van sommige niet ge„

specificeq bij een berigt aangetoond en

„schieden kan, daar van een specificque aantoo„

hoe verre zulx onmogelijk is

„ning over te senden.

Wij bedanken Hoog deselve voor de toeschikking

voor de toeschikking van voorm: be

„rigt dank gezegt

van het berigt en bevrijmoedigen ons te noteeren, dat

wij Copia van het berigt en een Extract der beveelen

van ’t zelve Copia aan de soldij bediendens.

aan de soldij bediendens hebben doen afgeeven,

ter narigt afgegeeven

met last na dies inhoud UW: Hoog Edelens

de g’eijschte elucidatie te geeven

Oop den 11: Maij diende onsen soldij Boekhou„

welkers gedient berigt overgaat

„der van dit berigten wij verstouten ons UW

Hoog