closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

Hl

53

§105 Bandasche Ministers versogten

Een opgevistijzer Een lb: stukje

na Banda terrug sonden

ons, om een verlooren Een ponder metaale kannon mag„

„tig te zien werden, dog in steede van dit, hebben wij een

ijzer Een ponds stukje derwaards geschikt, het welk

het selfde was, dat een quartiermeester op Ceram of

Werinama verlooren had, en ons door den Radja van

dat gehugt besorgt is.

§ 106

Wijders bedeelde deselve ons onlangs, het arrive„

het schip de vriendschap aldaar

aangekomen

„ment aldaar, van het schip de Vriendschap, en wij

zijn ook niet in gebreeken gebleeven, om deselve aan„

stonds kennis te geeven van de ter houw kooming,

die Ministers kennis gegeeven van.

van het schip de Zilvere Leeuw te Bouro mitsg=s

de aankomst van het schip de

Zilvere Leeuw te Bouro

alle het geene wij daar omtrent geresolveerd hebben.

ƒ10

Wat ordres wij de scheeps overheeden dientwegen

de ordres aan de overheeden van

dien bodem gegeeven zijn bij de briever

aan geschreeven en welke brieven wij van haar

te vinden

weeder ontfangen hebben, kunnen uw Hoog Ede„

„lens des gelievende b'oogen uijt de deesen verseld

gaande Copia brieven; waar aan wij ons in eer„

die overgaan.

„bied refereeren.

Wij hebben de Bandasche ministers ook toege=

H

de Copia factuuren en verdene Ban„

pieren na Banda gezonden

„sonden Copia der Factuuren ex=ta welke wij al„

„hier g’opent hebben, om te ervaaren wat in dee„

„sen boodem geladen was.

Van Maccasser wierd ons toegebragt der minis„

§109

van Maccasser heeft men de preli„

minaire vreedens Articulen, Erlang.

„ters schrijvens van den 22. 9ber Ao p=s neevens de Preli„

minaire