closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gelijk mede den Ternaats oud burger

Cap: Lieul. F: Landauw

517

de vertooning der Particuliere vaartuij„

gen word voor ’t najaar gereserveerd

onder bedeeling dat het gering getal

van seven stuks een akelig voor uijt

sigt geeft

§ 118:

de Jnlandse zaaken worden na aan

leiding der Rest: verhandelt

8 119

in steede van den orangkaij van Ha„

toe de soijsa Jonas Hekalatoe aar„

gesteld.

zijnde, hebben wij gepermitteerde zijn laading te

breeken en des mogelijk van de hand te zetten, on„

„der betaaling van den gewoone Thol

Jnselvervoegen verganden wij den oud Burger Ca„

pitain Lieutenant Feijt Landauw, die na

Ternaten steevende, die mede hier ter houw quam

zijn laading te verkoopen

De vertooning der alhier aan weesende en in deese

Provintie 'thuijshoorende Particuliere Chialoupen

en vaartuijgen reserveeren, wij tot het najaar, egter

moeten wij UW: Hoog Edelens bedeelen, dat er

thans niet meer aan 3: Chialoupen en 4: Pantjai„

„lings resteeren, het welk een akelig voor uijt sigt

geeft voor den handelaar in ’t bijsonder, en deese Colo„

„nie in ’t algemeen

Genaadert zijnde tot de verhandelingen

Jnlandse Zaaken zullen wij om tijd

te winnen na aanleijding van onse Resolutien desel„

„ve UW Hoog Edelens voorstellen.

Den 20: October A„o p=o moesten wij op detbillijke klag„

ten der ingeseetene uijt de Negorij Hatoe onder

dit Hoofd Casteel, den orangkaij van dat gehugt

Johannes de Soijsa gehoudens honneur ontslaad

en ten dien dage benoemde wij weeder tot deese waar„

digheijd

den Pattij van

behoudens.

en die

wael i

dien vani.

den Lana

ijn pl

den ovan

vervas