closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zij

me

om

hunr

zi

V7

aan den Jnlander Boenga Radja.

N Den 14: Februarij versogt den orangkaij van Oering onder

die van oering heeft zijn versogt ontslag

Laricque zijn ontslag behoudens honneur, waar in wij Con„

g'’obtineert

desendeerde en wij benoemde op den 8: Maart tot zijn op„

en is opgevolgt door Barhama„

Alipatang

„volger Berhama Alipatangen.

§130

Op den 19: Maij hebben wij in steede van den afgesetten

op Amahoesoe in steede van den

afgezette, een ander Regent aangester

orangkaij van Amahoesoe aangesteld eenen David de

Costa.

Den volkeren der Negorije Nussanive, seijlale, oeri=

§131:

„messing, en Hatoe ons met veele klagtschriften lastig

gevallen zijnde, over de harde behandelingen van der

hoofd Radja Anthonij de Soijsa, soo hebben wij on„

de klagten over den Radja van Russe,

nit den fiscaal ter onderzoek op„

sen Fiscus g’ordonneert daar na exact ondersoek te

gedragen

doen en te dienen van Berigt, het welk wij in Copia

van de klagt Schriften gem: Radja

Copia afgegeeven om zig daar op

te verantwoorden

neevens de klagtschriften aan gem: Hoofd Regenthei

„ben doen ter hand stellen om zig daar op satisfac„

toir te verantwoorden

§132

Door den Radja en de oudstens van de Negorij Nolloth

het verzoek, tot den inkoop van

op Saparoua, ons voorgedragen zijnde, om eenige dous

eenige dousjongs in de Nregorij

Nolloth van de hand geweesen

„songs of Thuijnen van Jnlanders die tot den Rebel

Noekoe overgelopen waren te mogen verkopen;

hebben wij daar op eerst van den koopman Beth, elli„

„cidatie gevraagten na ingekomen berigten desweegen

het versoek ter onser setting van den 14: April van de

hand geweesen.

de

de

2

d

bij ’t aan

is op de na

en daar

gevolgt

't welke

Touwr

den