closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tb

aan

n

H

60

den osthouder schult bevind Den Posthouder zergeant Schuts de noodige ordres

zig in een goed postuur

erlangden een Jnstructie ter hand gesteld zijnde trok

met zijne besetting in de Post, en bevind zig aldaar

nog in goed postuur:

§ 153:

Van Hatiling moet men het onaangenaam berigt

Haliling door de bewoonders

verlaten

geeven dat deese Negorij geheel verlaten bevonden

is, zijnde alles wat niet door de Papoën geroofde

was, wegen na een plaats gen=t Sarpottij dig bij Not=

„tij uijt geweeken.

§159

Digt bij deese Negorij Hottij met de vlootgenaadert

zijnde, nam men in overweeging om het disseijn

de voorgenomene overrompeling

van Mixoeal veridelt

tot de overrompeling Mixoeal en de opligting van

den niet ver van daar zig schuijl houdende Retel

uijt te voeren en ten dien eijnde derwaards over te stee„

„ken, men wagte dog vergeefs op de beloofde hulpen as„

„sitentie der borven Cerammers, Terwijl geene verschee=

„nen of op daagde weshalven dit oogmerk niet te be=

„rijken was, alsoo hier toe absolut ligte vaartuijgen en

een ruijmen voorraad van waater ver eijscht wierden

Geene reeden konde men bedenken weegens het niet

door het niet op dagen van den

orangkaij quaus C: S:

niet op daagen van den orangkaij van Quaus met

zijne vrienden en beloofde 40: a 50: Jonken dog wel

haast ontdekte zig het een en ander gelijk in ’t vervolg

zal gesegd werden.

§:155:

De Negorij Grooten klijn Hottij eeven stand vastig

aan