closeTerug naar inventaris

Transcriptie

61

Negorij maar de ondergestelde dorpen Danaman,

Trooij, Kellimooij, Kellibat, Enlieing, warre warre

en gah, hebben zig op het submist onderworpen en om

pardon gebeeden, weshalven deselve ook verschoont zijn

8159

Insteede van den ouden en met de lasernij besmetten

over dezelve is in steede van den

met Lazernij besmette ArgaijAi„

„Orangkaij Argaij, is hier aangesteld eenen Moharadja

haradja tot orangkaij aangesteld

die neevens zijne oudstens en Capitaijnen de plegtig„

ste verseekeringe en belofte van Trouwe aankleeving

aan de belangens der Comp: dect.

T 1E:

Dog zoo wel de waroeneesen als die van Rarakit

volgens berigt hebben die van ware

en Marakit weder de Partij Noeka

moet men suspecteeren den gevijnsden gespeelt te

gevolgd

hebben insonderheijd de laaste, want deese hebben Jongst

zig niet alleen ontsien hunnen orangkaij volgens

het geschreevene door den koopman Beth te ver„

„stoten, en van de hand na keffing te zenden, maar

zelfs op nieuw de parthij van Noekoe te volgen

Voor de komst der vloot op Keffing had men reeds

§161:

berigt van alle de bedrijven van Fedder Jman

de berigt van bedrijveng van Pea

„der C: S:

Sarassa en Mabaalias Cobiaaij, dog hoe meer men

naderde hoemeenigvuldiger de klagten inquamen.

§ 162.

Den Majoor Jman Sarassa verscheen digt bij dat

den Majoor Jman Sarassa bij den

Admiraal aan boord gekomen

Eijland in staatie bij den Aamiraal aan boort, alwaar

door vriendelijkheijd in ’t eerst niets wilde bekennen,

en hij ziende dat er door hem niet het minste was

uijtgeregtwaar

van men geen kennis had, zoo antwoorde hij zodanig

zijn antwoord op de aan hem gedane vri„

ger