closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

op diverse poincten als bij het vertoog, dagregister vinden

zijn en g’insereert staan.

Zijne arrogantie was het, die hem het arrest op den hals

haalde, en hier in zijnde, wierd men de overtuijgenste blij„

zijn gepleegde moord kenbaar ge„

ken van deesen guijts gepleegde moorden Roofd, gewaar„

worden

want zelfs het hembt dat hij aan ’t lijf had, bevond men

met het merk van den Lieutenand Schemering voor„

„sien, en is daar voor naderhand door hem selfs erkend,

hij op de rheijs in arrest overleeden

hij op de Pantjalling de victoria in de Boeijen ge„

sonden zijnde is op de Rhijse komen te overleden.

§163:

Den doortrappten fielt Maba of Cobiaij was bij tijds

Mabaos Cobiaij gevlugt

door Fedder gewaarschouwt, en dus niet gesind

aan boord te komen neemende intijds de vlugt en

Fedder wagte tot men lang ten anker lag.

§ 164:

Mits de vlugt van gem: Maba was het ondoenlijk

geene der Tanettereesen zijn te be„

komen geweest

eenige der geroofde Tannettereesen op te speuren en

nog veel minder het minste narigt van haar te bekoo=

„men, door dien alles wat Jman Sarassa en Ma=

„ba aanhing, weg was, eer men ariveerden.

5165

se Keffing komende vond men aldaar de gecom=

Te keffing zijnde Bandase gecom„

„mitteerdens met Fedder bij den

mitteerdens van Banda den Equipagie miester Schu=

Admivaal aanboord gekoomen.

tekatte den Eersten Clercq van Politie E:lexius, en

den vaandrig Witke welke alle neevens Fedde

aan boord bij den Admiraal verscheenen.

Den

d

3

d

en

9

in4

een

90

1s

den la

overg