closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1168

de Brieven van een na Banda

bij ’t Hongij dag Register gein„

sereert

§ 169.

oering en eenige andere Nego

rijen in rust en vreede geworden

dog volgens berigt hebbende

met Jman Sarassa en Fedder

veele Janken na Boutan en Ba„

lij gezonden

maar geen egter specerijen

vervoerd

3: p=s snaphaanen

15: rondscherp van ½: lb:

12: loot

17:

2: gevulde granaaten

7: lb: Buskruijt

42: p=s loode snaphaan kogels

1: Metaal kanon van 1: lb:

½:

2:

1: koopere kruijt lanthaarn het welk voor

d’ Comp: geconfisqueerd is.

De van Banda ontfangene en derwaards geschree=

ven brieven bij het dagregister g’insereert zijnde, ge„

dragen wi ons mede daar aan

Van Oerong, Gomelang, Avang, Davang,

Kelibon, kelemoerij en Ceijlor, vind men niets aan=

tehaalen, dan haare rust en vreede, zijnde door dee=

„se Negorijen over al homage aan de Comp: beweesen.

Efschoon men wel is g’informeert geworden dat

dat deese met Jman Sarassa en Fedder veele Jon=

ken na Bouton en Balij gesonden hebben, is het sel=

ve egter niet te bewijsen geweest, en dus ook maar

ongemerkt gepasseert, te meer daar de berigters

verklaarden, dat ze geen egter specerijen vervoert

maar wel wilde, mannetjes noote en Foelij

mede genomen hadden.

Batoelomij

zo med.

mieur