closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7.

Batoelomij Tobo en Hatoemet„

ting in rust bevonden.

1:

§ 171.

tusschen die van werinama en

Tanasora met Hatiahoe is een

disput beslist en die volkeren be„

viedigt.

§ 172:

Haja Familauwen xepa geniete

een diepe rust

§ 173

verrigtingen te Saparoua beschree„

en

§174.

zo mede te Haroeko, daar een

nieuw Postje is gemaakt

63

Batoelomij Tobo en Hatoemetting in rusten een„

„dragt bevonden weesende, vorderen geen andere omschrij„

ving dog

Werinama en Tanasora met Hatiahoe in Disputleg

gende over hunne limiten, zijn volkomen bevreedigt en ver

1 grens

soent ook aan ieder een kaart van haare, schijdingen

ter hand gesteld, om alle verdere moeijlijkheeden te previni„

eeren.

Maija, Samilouw en Nepa mede een diepe rust ge=

nietende, verleet men hier mede Ceram en arriveerde te

Saparua het welk in goede ordre was; na den gbruijke

is alhier eeven als op de overige Comptoiren vergadering

gehouden, geweeren en wapens, Arthillerij, en Protocol

gevisiteerd en op genomen; zoo mede de Jatij Plantagien

welke alle geen aanhaaling verdienen, en reeds beschree„

„ven zijn te meer het een zo wel als het ander in sijn om=

stande voorkomt bij meerm: dagregister en vertoog

Havocko vordert de melding, dat op Hooren of bij

Pelauw op de nadruekelijke Jnstantie van de na bij

geleegene Dorps Hoofden een nieuwe Post is aange„

„legt waar toe de Regenten van Telauw, Rohomonij,

Cabauw, en Crieuw vrijwillig de kalk, en steenen

leeveren mitsgs d’ verdere koste draagen:

Dan dit postje voltooijd zijnde eenige meerdere

manschappen

30

te