closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 180

Den reguarde van de kruijthuijsen is Uw Hoog

de hoogte der stellings in de kruijt

huijsen heeft men niet anders kon„

Edelens het plaatsen der stellings maar en voet hoog

„nen neemen.

boven de platte grond van ’t Casteel als vaij laag

voorgekomen, dog men kon dit niet wel anders doen,

om niet te veel plaats te verliesen en egter een toe„

„rijkende doortogt van lugt te behouden.

5181

De geprojecteerde verwulfde vertrekken aan en

het maken der verwulfde, ver„

trekkenis den Cap: van Guericke

besijden de kruijthuijsen hebben wij den Capitijn mi„

opgedragen.

litair van Geurieke opgedragen, en wij zullen

wel sorgen, dat het kostende daar van niet boven

en men zal zorgen dat ’t kostende

de Colculatie niet surpasseert

de Calculatie loopt.

§ 182:

Tot deese kostbaare propositie zijn wij met leet„

tot de Propositie van dien is met

met leerweesen getreeden

weesen getreeden, en wij zullen in het vervolg alle

attentie besteeden om met diergelijke voorstellen

UW Hoog Edelens niet verder te vermoeijlijken

dog daar dit bij den aanleg had kunnen en moeten

geprevenieert worden, hoopen wij dat Hoog de„

zulks had bij den aan leg moeten

geprevenieerd worden

„selve ons de schuld daar van niet zullen inputeeren

§ 183

Wij hebben den capitijn militair van Geuricke

tot het Gouvernement zal door

gebruyk van ’t Jnlands, het Jaty

speciaal g’ordonneerd van het goed en duursaam

hout gemenageerd worden.

Jnlands hout, aan het onderhanden zijnde Gou„

„vernement en overige gebouwen zoo veel moge„

lijk gebruijk te maken, om dus het Jatij hout, daar

’t kan gemenageert werden te spaaren

§104: Met smerte hebben wij beschouwt dat UW Hoog

Edelens

07.

in

he

„m

w0

aan

blijke