closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§259

bi

te Saparoua een Maleids Diacon

ontslagen.

hier een vierde verkoren.

§226

Diaconen zijn eenige ordres voor„

geschreeven

82

deselve hebben den 16: Maart reeke„

ning gedaan

het capitaal genoteert

D=s Snethlage in deesen Jaars onder de bijlaagen over

waar bij UW Hoog Edelens bij geliefte kunnen zien

hoe beklaagelijk het met de maleidse kerken School

boeken geleegen is.-

Diaconen is als zodanig te Saparoua ontslagen

den Radja van dat gehugt Anthoni Manlisama

Een ander Marthijn de queljo is alhier als een

vierde in de Maleijdse gemeente aangesteld.

etcapit

Diaconen vrij nalatig blijvende, om in het avond

teekend.

gebed te verschijnen, hebben wij daar voor de boete

van 5: Rijxd=s den 5: Januarij 1771: gesteld, werder

gerenoveerd, en tevens voor deselve een schikking

gemaakt omtrend de armbussen zoo dat den Presis

de Armbussen en den Schriba de sleutelsonder zig

zal houden ter voorkooming van alle verdenkingen

Deselve hebben op den 16=e Maart ten overstaan van

gecommitteerdens behoorlijk Reekening gedaan

van de arme middelen welke onder ult=o Februari

Rd=s 34786: 30½:

A„o p=o bedroegen

571: 42½

door inkomsten toegenomen met

unmunmunzo mede

dus het capitaal sub ult=o Februarij

6

Rd=s 35358: 25

E: E: monteerde

waar van bij d’ E: Comp: a: depositie te„

—:

34500:

„gens 3/8: p=r C=to smaands

858:

25.

en bij diaconen per restant in Cassa

——

n

Rd=s

25:

353.58

uijtmakende de voorm: arme gelden tot

gelijk

e1

es

C

pen