closeTerug naar inventaris

Transcriptie

on

1

69.

5214:

De verplaatsing van eenige schoolmeesters, het in dienst

eenige schoolmeesters verplaatsten

andere als zodanige in dienst aange„

aanneemen in steede van overleedene of uijt den dienst

nomen waar voor men approbatie versoekt

ontslagene zijn verrigtingen voor welke wij Hoog desel„

ver approbatie al mede inploreeren.

§215:

C

Bedeelende nog het benoemen van Twee Jnlandsche

twee inlandse ouderlingen verkoren

ouderlingen Een te Saparoua en Een te Boano, zijn„

„de den Iattij van Aboeber Johannes Manu„

„sama en den orangkaij van Boano Paulus

Musapelalang.

8216:

Den kerkenraad heeft ons op den 1: Februarij voorge„

het door den kerken raad voorgedragen

versoek van den opperschoolmeester Jo„

dragen het versoek van den opperschoolmeester Johannes

hannes Makilij om verhooging int

gagie enz:

Makailij, welke versogt om verhooging van gagie

en het selfde genot van Emolumenten als zyn voor„

„staat Paillus Saptenno gehad heeft, dog dit hebben

wij hem niet kunnen toestaan maar liever UW Hoog

Edelens willen voordragen, gelijk wij de vrijheijd nee=

word favorabel voordragen

„men bij deesen te doen, onder verseekering dat hij mits

zijne swaare dienst en bij sondereijver in het leeve van de

maleidse Taal aan de Predikante het dubbel meriteert.

§217

Het groot gebrek aan kerk en school boeken van de

om bijbels mitsg=s Maleidse kerk

en School Boeken word ootmoedig

Maleijdsche gemeentens noodsaakt ons nogmaals

versoek gedaan

uw Hoog Edelens daar om zeer eerbiedig te instee=

„ren, voornamentlijk dog om een ruijm ontset van maleidse

bijbels, vraage boeken, en de Predikatien van Caron.

het Rapport der gedane kerk en

school visite gaat over 5218: Wij senden het berigt der gedane kerk en school visiete door

D=o