closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

§238.

Het zij ons verder ook vergund in eerbied te mogen

omtrent de remarque op het getal der

zeevaarende refereert men zig aan

wederleggen UW Hoog Edelens remarque nopens het

t overgaande Berigt van den Egopz:

kulkk

130: getal Mattroosen, waar door er 12: over de bepaling

zoude loopen; eeven het hier voor aangehaalde, vind

zijne betrekking op de zeevaarende, dog Hoogst

deselve gelieven (na te gaan het berigt van onsen

Equipagie meester kulk, onder de bijlagen in orri„

ogvand

en B.

lager

„gineel gevoegd, en aan vertrouwen wij dat uw Hoog

Edelens met ons zullen gelieven te avoureeren dat

wij gebrek en geen overvloed aan Mattroosen hebben

§239.

Wij stemmen de gesondheijd reesen slaatse en dies

de gezondheid deezer Dlaatst word tot

gestemd dog daar van Manipa uijt

Reffort gaarne toe, dog eximeeren daar van alleen

gezondert

de Residentie Manipa alwaar in den Tijd van Twee

Jaaren vier Residentin overleeden zijn en den pre„

de inde

senten mede op het uijterst legt.

kent

§ 240:

Voor en van weegen de bevorderde en begunstigde

Dienaaren leggen wij onse dank erkenten is af, en be„

voor een van wegende begunstigde

dienaren dank gezegd

„tuijge uw. Hoog Edelens dat een ijder zig de genoote wel„

„daat tot nog toe dubbeld waardig maakt insonderheijd den

vol ijverigen Leeraar D=s Snetlage.

§245

Den vaandrig Johan Sijbrand Borgquist zegt mede

den vaandrig Borgquits doet zulx

ook voor zijn verlossing

dank voor zijne erlangde verlossing en gaat met tschip

't Buijtenleeven over

Omtrend de door ons aan sommige Dienaaren toegestat

op de aanmoediging der Embagts

lieden is men bedragt

„ne verlossing gelieven uw Hoog Edelens aan te merken

dat