closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a

1 het

§ 244: Dog hier teegens hebben wij mede, zij om haar ondeug„

zo mede de uijt den dienst gestelde

„den of ouderdom dan wel gebreeken ontslagen.

8: solaaten

1: huijstimmerman en

1: Jnlands Leermeester

§245

Wij hebben mede vijf Corporaals tot zergeanten be„

vijf Corporaals tot zergeant bevor„

dert

„vordert in steede van overleeden en verloste

§ 24l

Den zergeant Willem van der Werf hebben wij om

den Zergeant van der Werffvaard

per de Batavier over

zij swak herssen gestel, waar door denselven geen wagt

toe betrouwt kan werden zijne verlossing moeten gee„

„ven en hij vaart thans per de Chialoup de Batavier

over.

§247:

Een den zergeant Iaulus Bartholomeus Htephanus

den Serg=t P: B: Stephanus C: S: gepermitteerd

bij hun vader na Javaover te

neevens de soldaaten Petrus Balthazar Stephanus„

gaan

en Joseph willem sluijter, hebben wij gepermitteerd

na Java bij hun vaader over tegaan.

ƒ 248

Dit accordeerde wij ook aan den Mattroos Johannes

mitsg=s den mattroos vossema bij zijn

familie te Banda

Vossema om bij zijn vrienden te Banda een beeter

bestaan te hebben

§ 249:

Nog hebben wij den bequaamen kannonnier Jan

den kannonier Lubs tot bombardier

bevordert, en van den Berg ingagie verhoogt

Hendrik Lubs tot Bombardier gevordert, en

een ander kannonnier Jan van den Berg tot geen

hebben

langer verblijf te animeeren zijnde, wij ƒ 20: gage

tbegelegd.

Den

aen Derde

zig aand

ben.