closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5263:

Bulus Kaja.

§ 264:

Anthonij Waraijl

§„ 265.

en twee Jnlanders van Poorto zijn

na Bouro gebannen.

§266.

dog drie die na de hoofplaatsston

den verzonden te werden, zijn

g’gchapeert

en twee andere overleeden

5267

twee van ’t gevolg van Jman

Sarassa gaan over

met verzoek dat dezelve ad„

vitam mogen verbannen worden

5268:

een Jnlander van Boanoa is ontvlugt

Een Jnlander van de Pas Paulus kaja Schuldig

aan diefstal hebben wij voor drie jaaren in de ket„

ting na Bouro gesonden

Een Jnlander van Titawaij Anthonij Warayl

mede schuldig aan diefte en vagabondeeren is voor

vijff Jaaren na derwaards in de ketting gerelegeerd

Twee Jnlanders van Poorte genaamt Pieter Sina

pattij en Carolus Ririhena, zijn over hunne

valsche accusatien mede voor Tien Jaaren in de

kettings na Bouro gebannen.

Twee Jnlanders van Waij Jacobus Kajadoe en

Benjamin Tahitoe, hadden wij verweesen om

als rust verstoorders na Batavia gesonden te wer„

den, dog deselve zij uijt de Boeijen g’Echapeerd,

zoo wel als dan Alfoers Capitijn Sanirij Tenakahoe

wiens gevolg sabowa en Halaite overleeden is.

Beijde de Complicie van Jman Sarassa, of den

overleeden Majoor van Poelo gisser gen- Tjampoer en

Leba gaan thans per de Chialoup de Batavier over

met needrig versoek deselve na elders ad vitam te ver=

bannen.

Wij souden nog een Jnlander van Boano Do„„

mingos Setehuka overgesonden hebben, dan deese

heeft den dans bij tijds weeten te ontspringen, waarom

men

12:

770

de

eenig