closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76

men zal moeten wagten tot hij g’apprehendeert werd

de Lijst der Bannelingen die thans per de Chialoup de Bata

§269.

de Eijst der bannelingen word

onder de bijlagen gevoegd

„Vir overvaaren, bieden wij UW Hoog Edelens reve„

rent onder de Bijlagen aan.

124

Deserteurs zijn er geene behalven een inlande

de gagie van een deserteuraf„

geschreeven

Affuijtmaaker Domingos Kakisina die men

niet weet waar na toe hij zig begeeven heeft, dog

presumtief na Banda, wij hebben zyne gagie bij

de soldij Boeken zeedert den dag zijner desertie

doen afschrijven.

§ 271.

En hier mede zijn wij genadert tot de.

eenige Requesten gaan oik„

Requesten als.

Een van den opperkoopman en secunde Johan Adam

Schilling verzoekende dat zijn verband mag aan„

„vang neemen met den dag dat de Hoofd Adminis„

„tratie wmp=a heeft aanvaard.

Een van den p=l koopman en Fiscaal amberus Janszoon Haga

verzoekende om de vacante secundes plaatste Maccasser

Een van den onderkoopman en Haroekos Hoof M:r Duniel

1ing

Jacob Blondeel verzoekende bij verschans, om een koop„

mans dienst

Een van den onderkoopman en Paricques Hoofd M=r Abraham

Eduis van Hamel Smeekende mede met een koopmans

dienst g’afavoriseert te worden.

Een van den onderkoopman en soldij Boekhouder Hanark

Martens biddende om Hoofdij van Haroeko

Een