close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0187

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag den 3:

5

Gestrenge Heer Admiraal rapport doende dat op der selver Pos„

„ten alles in een geschikte ordre was werwaards zij na bekomen af„

scheid ter stond te rug keerden blijvende den nagt door de vloot

hier g’ankert leggen tot

October dat in de vroege morgen eeven over twee uuren men

na gedaan zan van de Admiraals Corre Corre Anker ligte en met

een voordeelige stroom voortschepte, die nogtans aan de hoek van

Alang welke men omtrent te vijf uuren passeerde, sterk tegen kwam:

de vloot eerst te 7: uuren af en aan de Tapisbaij gevorderdert zijnde hoor„

de men van die uijtkeik post 3: snaphaan schooten doen en even over

9: uuren wierd de vlag voor klein waccasieuw van Laricque begroet

met 17: schooten die van de Corre Corre Bonda met g: wierden be„

antwoord

Het Laricque Hoofd van Hamel reeds met den dagweeder aan boord bij

den wel Edele Gestr: Heer Admiraal gekomen zijnde en op afvrage betuigd

hebbende dat op zijn Comptoir alles in een goede ordre zig bevond, en er al„

daar geen zaken nog te voorvallen te doen of g’exteert waaren van die

importantie datse de decisie van zijn wel Edele Gestr: zoude vereisschen,

appoincteerde zijn Edele de jnlandse Regenten van dat district meede aan boord

dezelve voorts een voor een af vragende of ook het een of andere hun Negorijen betreffende hadden

voor te dragen dan wel iets tegen hun Hoofd of desselfs subaltern bestier in te brengen,

zo betuijgde zijlieden eenparig niets te versoeken en veel min eenige klagten

te kunnen opperen maar dat in teegendeel zij in de behandeling van

gem: Laricques Hoofd omtrent hen en negoriss volkeren groote vergenoe

ging schepien waar na op af vrage door ’t Hoofd van Hamel almeede

„verklaart zijnde dat hit tegens zijne ondergestelde Regenten geene

klagten had in te brengen, gaf den wel Edele Gestrenge Heer Admi„

raal des wegen desselfs bijsonder genoegen te kennen zo meede dat

zijn Edele tans niet te Laricque zoude aangaan maar de

reise na Manipa en verder voortsetten om andere gewegtige zaaken niet

te vertragen.

middelerwijl passeerde de vloot het Comptoir Lavicque en

wierd van het Fortres Rotterdam gesalueerd met 21: schooten

welke van de Admiraals Corcorre met q: dito wierden b'antwoor„

„den werdende den Edele Heer Admiraal ook door den Arthille„

„rij Lieutenant Streck aangebooden de volgende Generale sterk

te van Ammunitie &:a waar meede de Hongij V:loot is gemoa„

teert.

Generale

7:

5.