closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na hij en by hebbende op eenige soopjes geregalleert zynde na bekomen af scheld

van boord vertrocken.

Om agt uuren kwam bij den wel Edele Gestr: Heer Admiraal, de gezaghebber van de

Pantalling de victoria Jan Leevense zijn arrivement bekent maken welke ter„

stond zijn afbeheed kreeg na de seeven Eijlanden met ordre om zo &=a de wind favora„

bel was derwaards te vertrecken, Terwyl meede ordre ontfing de gezaghebber van de

Taptjalling Delft om den sergeant schuutd mel: des Solaaten de haaldte Weds per de aentijn

hier g’atriveert en de eerste met de vloot hier gekoomen voor sawaij over te neemen in alles wat

voor die Post op heeden verstrekt zoude worden in te laden voorts om daar meede ten spoedigsten de vloot te

volgen: Op de middag retourneerde van ’t Comptoir Manipa aan boord van de Corre Corve de

Hongij Fiscaal De Bourghelles Lieutenants van de Militie en Arthillerij Bervier en Streck,

aan den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal rapport doende de eerste dat hij het Prothocol na de or„

dre behoorlijk had bevonden de tweeder dat de wapenen in een goeden staat waren, en streck

dat de Arthillerij goederen meede wel en Compleet had bevonden, ter wijl deesen ook aan zijn

Edele overhandigde Een Notitie van het geene voor de nieuwe Post sawaij verstrekt

konde worden, welk Papier ook door den Sergeant Schuts /:die tevens zijn afscheid

kreegom met de Pantialling Delft te vertreecken ./. bij wijse van Cognoscement

is onderteekend, luidende als volgt

Noteul van sodanige Ammunitie en verdere goederen die hans naar Saway afgescheept

en ter verantwoording van den Zerd:t Chrobtiaam Anarie Schuts Lover als

Eijzere Canons â 2 lb

p:s

6:

1

4

90

¾:

Metale

2:

kammers tot de ¾: lb stukies

3:

d=o

Buskruijt in 5: p:s kisten â 100: lb

500

Mandgranaatten.

51:

Canon Leepelsen varkenstard a 2: lb

3:

1 d=o

d=o

d=o

4.

1

kopere Laadprieme

8

30.

Druijven: met Looa a 2: lb

90

20:

d=o

1

d=o

d=o

¾

30:

100:

Langscherp a 2: lb

50

1:

Rondscherp 2:

501

1:

d=o

200

d.o

81:

¾

staale Cannon boore

4

wissers en aansitters

13:

800.

Loo de snaphaan kogels

69: douse

scherpe snaphaan Pattroonen

50:

gem: Cardoesen â 2: lb

p.

50:

1: 4: boek Pattroon Papier

5

Affuijten

6

2 „32 Cardoes

schroot

10

650:

p:r

kruijthoorns

4:

1.

yzere Hanglamp

Franadier geweeren met dies Bajonetten

23

sonder

d=o

Fruselier

6:

Houwers met dies scheeden.

22

23

hardon riemen

1:

Hellenbaart

Pattroontassen

23

Port bpeesen

22:

1:

Boeij bout met 5: bengels en 1 slot

Half uur glas

1:

Hangslot

2:

Ticquen

verte

p:s

L