close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7940

Volgnummer

0194

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7940 1785 juli 12 - okt. 2; dagregister hongitocht, 1784 okt. 28 - dec. 22; bijlagen, 1785 feb. 28 - sep. 15

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na hij en by hebbende op eenige soopjes geregalleert zynde na bekomen af scheld

van boord vertrocken.

Om agt uuren kwam bij den wel Edele Gestr: Heer Admiraal, de gezaghebber van de

Pantalling de victoria Jan Leevense zijn arrivement bekent maken welke ter„

stond zijn afbeheed kreeg na de seeven Eijlanden met ordre om zo &=a de wind favora„

bel was derwaards te vertrecken, Terwyl meede ordre ontfing de gezaghebber van de

Taptjalling Delft om den sergeant schuutd mel: des Solaaten de haaldte Weds per de aentijn

hier g’atriveert en de eerste met de vloot hier gekoomen voor sawaij over te neemen in alles wat

voor die Post op heeden verstrekt zoude worden in te laden voorts om daar meede ten spoedigsten de vloot te

volgen: Op de middag retourneerde van ’t Comptoir Manipa aan boord van de Corre Corve de

Hongij Fiscaal De Bourghelles Lieutenants van de Militie en Arthillerij Bervier en Streck,

aan den wel Ed: Gestr: Heer Admiraal rapport doende de eerste dat hij het Prothocol na de or„

dre behoorlijk had bevonden de tweeder dat de wapenen in een goeden staat waren, en streck

dat de Arthillerij goederen meede wel en Compleet had bevonden, ter wijl deesen ook aan zijn

Edele overhandigde Een Notitie van het geene voor de nieuwe Post sawaij verstrekt

konde worden, welk Papier ook door den Sergeant Schuts /:die tevens zijn afscheid

kreegom met de Pantialling Delft te vertreecken ./. bij wijse van Cognoscement

is onderteekend, luidende als volgt

Noteul van sodanige Ammunitie en verdere goederen die hans naar Saway afgescheept

en ter verantwoording van den Zerd:t Chrobtiaam Anarie Schuts Lover als

Eijzere Canons â 2 lb

p:s

6:

1

4

90

¾:

Metale

2:

kammers tot de ¾: lb stukies

3:

d=o

Buskruijt in 5: p:s kisten â 100: lb

500

Mandgranaatten.

51:

Canon Leepelsen varkenstard a 2: lb

3:

1 d=o

d=o

d=o

4.

1

kopere Laadprieme

8

30.

Druijven: met Looa a 2: lb

90

20:

d=o

1

d=o

d=o

¾

30:

100:

Langscherp a 2: lb

50

1:

Rondscherp 2:

501

1:

d=o

200

d.o

81:

¾

staale Cannon boore

4

wissers en aansitters

13:

800.

Loo de snaphaan kogels

69: douse

scherpe snaphaan Pattroonen

50:

gem: Cardoesen â 2: lb

p.

50:

1: 4: boek Pattroon Papier

5

Affuijten

6

2 „32 Cardoes

schroot

10

650:

p:r

kruijthoorns

4:

1.

yzere Hanglamp

Franadier geweeren met dies Bajonetten

23

sonder

d=o

Fruselier

6:

Houwers met dies scheeden.

22

23

hardon riemen

1:

Hellenbaart

Pattroontassen

23

Port bpeesen

22:

1:

Boeij bout met 5: bengels en 1 slot

Half uur glas

1:

Hangslot

2:

Ticquen

verte

p:s

L