closeTerug naar inventaris

Transcriptie

niet aanhanden hebben om dat gespuijs bij aanhoudentheid het Hoofd te

hunnen bieden maar zullen dat intusschen tot een betere geleigent„

„heid uitstellen

In middens na vriendelijkste salutatie verblijven ./.onderstond./. wel

Edele Agtb: Gestr: Heer /:lager:/, Uwel Edele agtb: Gestr: vriend en Die„

„naren ./:was geteekent:/ I: L: Seidelman, I: Haket, H: Diesler,

I: H: Paringauw en J: Hageman ./. in margine

Banda Neera den 11 November 1784:

Aan de Commissianten en Troin„

„terum Posthouder op Keffing

Eersame Manhafte Vroome

Het doet ons leet het verlies van Een Man, maar dit hadde vrij

slimmer kunnen uijtvallen also het wat onvoorsigten gedaan

is, zig na een met steenen rondsom opgestapelde en verdekte Ben„

ting volgepropt met een hoop wel gewapende Rebellen zo maar

bloots lijfs te wagen te meer d:E: Fedder daar van reeds proefgehad heeft.

En alzoo de post ./. buiten eenige andere gewigtige reedenen ./. voor„

„namelijk bij provisie aangelegt is ter bescherming van de trouw ge„

„sworne keffingers C: k: ter zake hunne betuijgde vreese voor den

hoofd Rebel Noekoe, en zijne adherenten luyd versellende copia

Brief, en wij nu van agteren zien dat wij door veele voornamelijk

den orangkaij Kanna kanna van quaus zeer misleid en bedro„

gen zijn, Capitain Keffing uijt vreese voor de nawenen mede schijnd,

af te dansen en Iman Sarassa Eenige van zijn volk zelfs niet

wel betrout werdt uEd: bij desen g’ordonneert, de post ten eersten

weeder intetrecken in de Brand te steeken, en met volk en goed

herwaards