closeTerug naar inventaris

Transcriptie

57

Eed, en dwang van DE: Comp:s zijn, zal den Tek: d’ vrijheid aan ma„

tigen volgens verschuldigheid uwel Edele Gestr: Agtb: nedrigbt hier

ter needer te stellen en met leivendige verwen afschetsen

omme hier in na behooren te advanceeren, is den tek: voor aff ver„

pligt: volgens b'reeds aan uwel Edele Gestr: Agtb:, door den wel Edele

Agtb: Heer Bandas Gouverneur en Directeur beneevens den Raad,

aan hoogst uwel Ed: Gestr: agtb: g’Elucideerde berigten bewust, dat

op d’ gedaane Jnstantien van Capitain Keffing, orangkaij Koevaus

gen:t Kanna kanna en Iman Gisser gen:t welletoewa; om

quasij hun te assisteeren maar principalijk gedoelt om een goede

uijtsigt en alle konkeleryen dat tot merkelijke schade van d’E:

Comp:s strekken: mijn persoon door Gouverneur en raad is versogt

geworden, en ik vrijwillig hebbe aangenomen al hier post te vat„

„ten, voor sien met sodanige protest en secrete Jnstructien, als

bij den teek berustende Jn deesen gesteldheid, nu b'reeds vier maan„

„den ruijm gefungeert hebbende, hebbe nooijt nog d’eere gehad,

van de malitieuse orangkaij Coewaus in ’s Comp:s post te Zien;

waar door notoir moet werden begreepen dat hij van die tijd

aff, schoon hij den Eed van getrouwheid aan dE Comp:s in Banda

heeft afgelegt een veinsende hekt gekweekt heeft; schoon hij

listigen Kanna kanna door zijn aangeboorne brutaleteeten

en vripostigheid sig altoos heeft durven onderstaan; soo voor uwel

Edele Gestr: agtb: als die van Banda te verschijnen, en met zijn

listige gebaarden hoogst uwel Edele Gestr: agtb: in slaap te wie„

„gen ende te verleiden; Hij kanna kanna C: S: die met meest

de volkeren van Ceram Laut geparenteert is, heeft sig altoos weeten

nutraal houdende nauwe correspondentie te frequenteere en

d’vaart na Notang te maincteneeren. Gelijk nu over eenige dage

en